Đánh dấu văn bản tiếng Ả Rập

Tự động thêm dấu phụ vào văn bản tiếng Ả RậpLoading...

Là gì Đánh dấu văn bản tiếng Ả Rập ?

Đánh dấu văn bản tiếng Ả Rập là một công cụ trực tuyến miễn phí, thêm dấu phụ vào các ký tự và từ trong văn bản tiếng Ả Rập như fathatan, dammatan, kasratan, fatha,damma,kasra, sukun, shadda. Dấu phụ trong tiếng Ả Rập thường được bỏ qua trong văn viết vì người bản xứ có thể đoán nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh. Tuy nhiên, đối với những người không phải là người bản xứ, ký hiệu tashkeel rất quan trọng để xác định cách phát âm chính xác của các từ và từ đó phân biệt nghĩa của chúng. Nếu bạn muốn thêm harakat, dấu phụ hoặc tashkeel vào văn bản tiếng Ả Rập thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ tashkeel tiếng Ả Rập trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm tashkeel bị thiếu vào các tệp văn bản tiếng Ả Rập trực tuyến.