Hoán đổi cột văn bản

Hoán đổi hai cột từ một văn bản được phân cách bằng dấu phân cách và số cột00:00
Số cột đầu tiên
Số cột thứ hai
Dấu phân cách

Là gì Hoán đổi cột văn bản ?

Hoán đổi cột văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp trao đổi thứ tự các cột trong văn bản được phân cách. Bạn phải chỉ định một dấu phân cách như dấu phẩy, dấu cách hoặc bất kỳ ký tự hợp lệ nào và hai số cột. Nếu bạn muốn hoán đổi các cột trong văn bản được phân tách của tệp CSV thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ hoán đổi cột trực tuyến miễn phí này, bạn có thể hoán đổi các cột văn bản trong văn bản được phân tách một cách nhanh chóng và dễ dàng.