Chuyển đổi tab thành dấu cách

Chuyển đổi tab thành số khoảng trắng tùy ý trong văn bản00:00
Một tab
Không gian

Là gì Chuyển đổi tab thành dấu cách ?

Chuyển đổi tab thành khoảng trắng là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi các tab thành số lượng khoảng trắng tùy ý trong văn bản. Nếu bạn muốn loại bỏ thụt lề khỏi văn bản thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ chuyển đổi tab sang dấu cách trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tab nào trong văn bản thành số khoảng trắng cố định.