متن عربی را به زبان بیاورید

به متن عربی به طور خودکار دیاکریتیک اضافه کنیدLoading...

چیست متن عربی را به زبان بیاورید ؟

متن عربی Diacritize یک ابزار آنلاین رایگان است که به کاراکترها و کلمات متن عربی مانند fathatan، dammatan، kasratan، fatha، damma، kasra، sukun، shadda، نشانه هایی را اضافه می کند. معمولاً حروف عربی در نوشتار حذف می‌شوند، زیرا افراد بومی می‌توانند معنای کلمات را از متن حدس بزنند. با این حال، برای سخنرانان غیر بومی، نمادهای تشکیل برای تعریف تلفظ صحیح کلمات بسیار مهم هستند و از این رو معانی آنها را ابهام می کنند. اگر می‌خواهید حرکات، سخنان یا تشکیل را به متن عربی اضافه کنید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار آنلاین رایگان تشکیل عربی، می‌توانید به سرعت و به آسانی تسکیل گمشده را به فایل‌های متنی عربی آنلاین اضافه کنید.