Văn bản mã hóa Base64

Mã hóa văn bản bằng Base6400:00

Là gì Văn bản mã hóa Base64 ?

Văn bản mã hóa Base64 là một công cụ trực tuyến miễn phí mã hóa văn bản thành Base64. Base64 là một cách nhỏ gọn để biểu diễn dữ liệu nhị phân chỉ sử dụng các ký tự ASCII. Điều này rất hữu ích để truyền dữ liệu nhị phân qua các giao thức dựa trên văn bản, chẳng hạn như HTTP, FTP và email. Nếu bạn tìm kiếm văn bản ở Base64 hoặc mã hóa văn bản sang Base64 thì đây là công cụ của bạn. Với bộ mã hóa văn bản base64 trực tuyến miễn phí này, bạn có thể làm xáo trộn dữ liệu nhị phân một cách nhanh chóng và dễ dàng, khiến con người khó đọc hoặc hiểu.