Văn bản ở giữa

Căn giữa văn bản bằng cách đệm đều hai bên trái và phải với ký tự tùy ý00:00
Ký tự trên mỗi dòng
Nhân vật

Là gì Văn bản ở giữa ?

Văn bản ở giữa là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp văn bản được căn giữa bằng cách đệm đều hai bên trái và phải bằng dấu cách hoặc ký tự tùy ý. Bạn phải chỉ định kích thước dòng. Nếu bạn muốn định dạng văn bản ở giữa thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ căn giữa văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng đệm văn bản của mình từ cả hai phía bằng các ký tự tùy ý mà bạn chọn.