Văn bản giải mã Base64

Giải mã văn bản bằng Base6400:00

Là gì Văn bản giải mã Base64 ?

Văn bản giải mã Base64 là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp giải mã văn bản thành Base64, đây là phương pháp mã hóa dữ liệu nhị phân chỉ sử dụng các ký tự ASCII. Nó được gọi là Base64 vì nó sử dụng một bộ 64 ký tự, bao gồm 26 chữ hoa, 26 chữ thường, 10 chữ số và một số ký tự đặc biệt như +, /, và =. Điều này hữu ích khi bạn cần truyền dữ liệu nhị phân qua kênh liên lạc chỉ hỗ trợ văn bản, chẳng hạn như yêu cầu HTTP hoặc thông báo email. Nếu bạn tìm kiếm Base64 để chuyển đổi văn bản hoặc giải mã Base64 thành văn bản có thể đọc được thì đây là công cụ của bạn. Với bộ giải mã văn bản base64 trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi văn bản được giải mã sang trạng thái giúp con người dễ đọc hoặc hiểu.