Bộ đếm tần số từ

Đếm tần suất sử dụng của mỗi từ trong văn bản00:00

Là gì Bộ đếm tần số từ ?

Bộ đếm tần số từ là một công cụ trực tuyến miễn phí, đếm tần suất sử dụng của mỗi từ trong văn bản, rất hữu ích trong việc hiểu các mẫu ngôn ngữ, xác định các chủ đề và khái niệm chính, phân cụm và phân loại. Nếu bạn tìm kiếm bộ đếm tần số từ thì đây là công cụ của bạn. Với bộ đếm tần số từ trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tính toán biểu đồ phân bổ từ trong văn bản của mình.