Xóa ngắt dòng

Xóa mọi dấu ngắt dòng văn bản hoặc thay thế bằng dấu phân cách hoặc văn bản



00:00
Thay thế ngắt dòng bằng

Là gì Xóa ngắt dòng ?

Xóa ngắt dòng là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp loại bỏ mọi ngắt dòng văn bản hoặc thay thế nó bằng dấu phân cách hoặc văn bản. Nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các ngắt dòng trong văn bản hoặc thay thế ngắt dòng bằng một ký tự hoặc dấu phân cách thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ loại bỏ ngắt dòng trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ tất cả các ngắt dòng hoặc thay thế bằng dấu phân cách tùy ý.