HTML thành văn bản

Trích xuất văn bản từ HTML00:00

Là gì HTML thành văn bản ?

HTML to Text là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp trích xuất văn bản từ HTML, rất hữu ích trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), khả năng đọc, phân tích dữ liệu và xử lý văn bản. Nếu bạn tìm kiếm trình chuyển đổi HTML sang văn bản thì đây là công cụ của bạn. Với trình chuyển đổi HTML sang văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ tất cả các thẻ HTML và hiển thị văn bản.