Trình soạn thảo văn bản Notepad

Chỉnh sửa trực tuyến các tệp văn bản thuần túy của bạn bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản

00:00

Geography from Greek geographia. Combination of Greek words "Geo" (The Earth) and "Graphien" (to describe), literally "earth description" is a field of science devoted to the study of the lands, features, inhabitants, and phenomena of Earth.

Là gì Trình soạn thảo văn bản Notepad ?

Trình soạn thảo văn bản Notepad là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chỉnh sửa trực tuyến các tệp văn bản của bạn bằng trình soạn thảo văn bản thuần túy dựa trên trình duyệt. Nếu bạn tìm kiếm notepad trực tuyến hoặc chỉnh sửa các tệp văn bản thuần túy trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với trình soạn thảo văn bản notepad trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chỉnh sửa văn bản của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng sau đó xuất chúng dưới dạng văn bản, html hoặc PDF.