Mã hóa HTML

Chuyển đổi các ký hiệu và ký tự dành riêng thành các thực thể HTML00:00

Là gì Mã hóa HTML ?

Mã hóa HTML là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi các ký hiệu và ký tự dành riêng thành các thực thể HTML. Nếu bạn muốn mã hóa văn bản HTML trực tuyến thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ mã hóa HTML trực tuyến miễn phí này, bạn có thể mã hóa nhanh chóng và dễ dàng các ký hiệu và chữ cái HTML thành các thực thể HTML.