Điều chỉnh văn bản

Căn chỉnh văn bản bằng cách ngắt dòng các từ của mỗi dòng theo độ dài nhất định và điều chỉnh khoảng cách giữa chúng00:00
Ký tự trên mỗi dòng

Là gì Điều chỉnh văn bản ?

Căn đều văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp ngắt dòng các từ trong văn bản theo một độ dài nhất định. Sau đó, điều chỉnh khoảng cách giữa các từ để văn bản trông giống như hình chữ nhật. Bạn phải chỉ định kích thước dòng. Để thấy được hiệu ứng căn lề văn bản, bạn phải sử dụng độ rộng phông chữ cố định như phông chữ Courier hoặc Monospace. Nếu bạn muốn biện minh cho văn bản trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ căn chỉnh văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng hiển thị văn bản dưới dạng căn chỉnh.