văn bản đệm

Chèn văn bản sang trái hoặc phải bằng dấu cách hoặc ký tự tùy ý00:00
Ký tự trên mỗi dòng
Nhân vật

Là gì văn bản đệm ?

Pad text là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp đệm văn bản sang trái hoặc phải bằng cách sử dụng dấu cách hoặc một hoặc nhiều ký tự tùy ý. Bạn phải chỉ định kích thước dòng. Nếu bạn muốn đệm văn bản từ bên trái hoặc đệm văn bản từ bên phải thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ đệm văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể đệm văn bản của mình từ trái hoặc phải một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng một hoặc nhiều ký tự tùy ý mà bạn chọn.