Xóa dấu khỏi văn bản

Loại bỏ dấu trọng âm và dấu phụ khỏi các chữ cái văn bản00:00

Là gì Xóa dấu khỏi văn bản ?

Xóa dấu khỏi văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp loại bỏ dấu trọng âm và dấu phụ khỏi văn bản. Dấu trọng âm bao gồm cấp tính (`), nghiêm trọng (`), cedilla (ç), dấu thập phân (ˆ), dấu ngã (~), diaeresis (ë) và âm sắc (ü). Nếu bạn tìm kiếm công cụ xóa dấu, xóa dấu phụ khỏi văn bản hoặc xóa dấu chữ cái trực tuyến thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ loại bỏ dấu trọng âm trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi văn bản có dấu sang bảng chữ cái Latinh một cách nhanh chóng và dễ dàng.