Bộ đếm từ

Đếm số từ, ký tự, đoạn văn và dòng trong văn bản của bạn00:00

Là gì Bộ đếm từ ?

Word Counter là một công cụ trực tuyến miễn phí để đếm tổng số từ, ký tự, dòng và đoạn văn trong văn bản của bạn. Nếu bạn tìm kiếm bộ đếm từ, bộ đếm đoạn văn hoặc đếm chữ cái miễn phí trong văn bản thì đây là công cụ dành cho bạn. Với bộ đếm từ trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng đếm các chữ cái và từ trong tệp văn bản, điều này rất hữu ích cho sinh viên đại học, nhà văn, người tìm việc, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, người dùng mạng xã hội và nhà tiếp thị kỹ thuật số.