Diakrytyzuj tekst arabski

Automatyczne dodawanie znaków diakrytycznych do tekstu arabskiegoLoading...

Co jest Diakrytyzuj tekst arabski ?

Diakrytyzacja tekstu arabskiego to bezpłatne narzędzie online, które dodaje znaki diakrytyczne do znaków i słów tekstu arabskiego, takich jak fathatan, dammatan, kasratan, fatha, damma, kasra, sukun, shadda. Arabskie znaki diakrytyczne są zwykle pomijane w piśmie, ponieważ rodzimi użytkownicy języka mogą odgadnąć znaczenie słów z kontekstu. Jednak dla obcokrajowców symbole tashkeel są bardzo ważne, aby określić prawidłową wymowę słów, a tym samym ujednoznacznić ich znaczenie. Jeśli chcesz dodać harakat, znaki diakrytyczne lub tashkeel do tekstu arabskiego, to jest to narzędzie dla ciebie. Dzięki temu bezpłatnemu arabskiemu narzędziu online możesz szybko i łatwo dodać brakujący taszkeel do arabskich plików tekstowych online.