Chuyển đổi dấu cách thành tab

Chuyển đổi mọi số khoảng trắng liên tiếp thành một tab trong văn bản00:00
Một tab
Không gian

Là gì Chuyển đổi dấu cách thành tab ?

Chuyển đổi khoảng trắng thành tab là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi số lượng khoảng trắng tùy ý thành tab trong văn bản. Nếu bạn muốn chuyển đổi khoảng trắng trong văn bản thành tab thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ chuyển đổi không gian sang tab trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi bất kỳ số khoảng trắng tuần tự cố định nào thành một tab trong văn bản.