Giải mã URL

Giải mã URL bằng cách khôi phục các ký tự đặc biệt dành riêng00:00

Là gì Giải mã URL ?

Giải mã URL là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp giải mã URL bằng cách khôi phục các ký tự đặc biệt dành riêng thành mã tiêu chuẩn. Nếu bạn có nhiều URL, hãy đặt mỗi URL trên một dòng riêng biệt. Nếu bạn muốn giải mã URL trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ giải mã URL trực tuyến miễn phí này, bạn có thể giải mã nhanh chóng và dễ dàng bất kỳ số lượng URL nào ngay lập tức.