Xóa các từ trùng lặp

Xóa các từ trùng lặp trong văn bản và chỉ giữ lại một phiên bản00:00
Dấu phân cách

Là gì Xóa các từ trùng lặp ?

Xóa các từ trùng lặp là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp loại bỏ khỏi văn bản tất cả các từ lặp lại ngoại trừ một trường hợp. Nếu bạn muốn loại bỏ các từ hoặc từ khóa lặp lại trong văn bản thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ loại bỏ từ trùng lặp trực tuyến miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo một bộ từ riêng biệt và duy nhất trong văn bản của mình.