Mã hóa URL

Mã hóa URL bằng cách chuyển đổi các ký tự đặc biệt dành riêng00:00

Là gì Mã hóa URL ?

Mã hóa URL là một công cụ trực tuyến miễn phí mã hóa URL bằng cách chuyển đổi các ký tự đặc biệt dành riêng thành mã tiêu chuẩn. Nếu bạn có nhiều URL, hãy đặt mỗi URL trên một dòng riêng biệt. Nếu bạn muốn mã hóa URL trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ mã hóa URL trực tuyến miễn phí này, bạn có thể mã hóa nhanh chóng và dễ dàng bất kỳ số lượng URL nào ngay lập tức.