Trích xuất cột từ văn bản

Trích xuất cột từ văn bản bằng dấu phân cách và số cột00:00
Số cột
Dấu phân cách

Là gì Trích xuất cột từ văn bản ?

Trích xuất cột từ văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp trích xuất một cột văn bản từ văn bản được phân cách. Bạn phải chỉ định một dấu phân cách như dấu phẩy, dấu cách hoặc bất kỳ ký tự hợp lệ nào và số cột. Nếu bạn muốn trích xuất một cột từ tệp văn bản hoặc tệp CSV thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ trích xuất cột văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể trích xuất bất kỳ cột nào từ văn bản được phân cách một cách nhanh chóng và dễ dàng.