Diakritisera arabisk text

Lägg till diakritiska tecken till arabisk text automatisktLoading...

Vad är Diakritisera arabisk text ?

Diakritisera arabisk text är ett gratis onlineverktyg som lägger till diakritiska tecken till tecken och ord i arabisk text som fathatan, dammatan, kasratan, fatha,damma,kasra, sukun, shadda. Arabiska diakritiska tecken utelämnas vanligtvis i skrift eftersom modersmålstalare kan gissa betydelsen av ord utifrån sammanhanget. Men för icke-modersmålstalare är tashkeel-symboler mycket viktiga för att definiera det korrekta uttalet av ord, och därmed disambiguera deras betydelser. Om du försöker lägga till harakat, diakritiska tecken eller tashkeel till arabisk text, då är detta ditt verktyg. Med detta gratis onlineverktyg för arabiska tashkeel kan du snabbt och enkelt lägga till saknad tashkeel till arabiska textfiler online.