Thoát HTML

Chuyển đổi một số ký hiệu dành riêng thành thực thể HTML00:00

Là gì Thoát HTML ?

Thoát HTML là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi một số ký hiệu dành riêng thành thực thể HTML. Các ký hiệu bao gồm dấu và &, nhỏ hơn <, lớn hơn >, dấu nháy đơn ' và dấu ngoặc kép ". Nếu bạn muốn thoát văn bản HTML trực tuyến thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ thoát HTML trực tuyến miễn phí này, bạn có thể hiển thị mã html trong trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng.