Xóa khoảng trắng thừa khỏi văn bản

Xóa đầu, cuối và khoảng trắng thừa khỏi văn bản00:00

Là gì Xóa khoảng trắng thừa khỏi văn bản ?

Xóa khoảng trắng thừa khỏi văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp loại bỏ khoảng trắng ở đầu, cuối và thừa trong dòng văn bản. Nếu bạn muốn loại bỏ khoảng trắng ở đầu dòng, khoảng trắng ở cuối dòng hoặc khoảng trắng thừa giữa các từ thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ xóa khoảng trắng trực tuyến miễn phí này, bạn có thể loại bỏ khoảng trắng thừa trong văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng ngay lập tức.