Trích xuất URL từ văn bản

Trích xuất tất cả các URL từ văn bản00:00

Là gì Trích xuất URL từ văn bản ?

Trích xuất URL từ văn bản là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp trích xuất tất cả URL từ văn bản. Nếu bạn tìm cách loại bỏ các UR khỏi văn bản hoặc trích xuất các liên kết web trong tệp văn bản hoặc tệp html thì đây là công cụ dành cho bạn. Công cụ sẽ cố gắng trích xuất mọi mẫu URL có thể. Các URL được trích xuất sẽ được chuyển đổi thành chữ thường để dễ đọc hơn. Với công cụ quét URL trực tuyến miễn phí này, bạn có thể khai thác tất cả các URL được lưu trữ trong văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng.