Tách văn bản thành cột

Chia văn bản thành các cột bằng dấu phân cách00:00
Dấu phân cách

Là gì Tách văn bản thành cột ?

Tách văn bản thành các cột là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp trích xuất các cột văn bản từ văn bản được phân tách. Bạn phải chỉ định một dấu phân cách như dấu phẩy, dấu cách hoặc bất kỳ ký tự hợp lệ nào. Nếu bạn muốn chia văn bản thành nhiều cột thì đây là công cụ dành cho bạn. Với công cụ tách văn bản trực tuyến miễn phí này, bạn có thể trích xuất nhanh chóng và dễ dàng tất cả các cột từ tệp văn bản được phân tách như csv.