Κείμενο κωδικοποίησης Base64

Κωδικοποιήστε κείμενο χρησιμοποιώντας το Base6400:00

Τι είναι Κείμενο κωδικοποίησης Base64 ?

Το Base64 encode text είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που κωδικοποιεί κείμενο στο Base64. Το Base64 είναι ένας συμπαγής τρόπος αναπαράστασης δυαδικών δεδομένων χρησιμοποιώντας μόνο χαρακτήρες ASCII. Αυτό είναι χρήσιμο για τη μετάδοση δυαδικών δεδομένων μέσω πρωτοκόλλων που βασίζονται σε κείμενο, όπως HTTP, FTP και email. Εάν αναζητάτε κείμενο στο Base64 ή κωδικοποιείτε κείμενο στο Base64, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτόν τον δωρεάν διαδικτυακό κωδικοποιητή κειμένου base64, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αποκρύψετε τα δυαδικά δεδομένα, καθιστώντας δύσκολη την ανάγνωση ή την κατανόηση για τους ανθρώπους.