Teks Pengekodan Base64

Kod teks menggunakan Base6400:00

Apa itu Teks Pengekodan Base64 ?

Teks pengekodan Base64 ialah alat dalam talian percuma yang mengekod teks ke dalam Base64. Base64 ialah cara padat untuk mewakili data binari hanya menggunakan aksara ASCII. Ini berguna untuk menghantar data binari melalui protokol berasaskan teks, seperti HTTP, FTP dan e-mel. Jika anda mencari teks ke Base64 atau mengekod teks ke Base64, maka ini adalah alat anda. Dengan pengekod teks base64 dalam talian percuma ini, anda boleh mengelirukan data binari dengan cepat dan mudah, menjadikannya sukar untuk manusia membaca atau memahami.