Base64 kode tekst

Kode tekst ved hjelp av Base6400:00

Hva er Base64 kode tekst ?

Base64 kode tekst er et gratis online verktøy som koder tekst inn i Base64. Base64 er en kompakt måte å representere binære data med kun ASCII-tegn. Dette er nyttig for overføring av binære data over tekstbaserte protokoller, som HTTP, FTP og e-post. Hvis du søker etter tekst til Base64 eller koder tekst til Base64, så er dette verktøyet ditt. Med denne gratis online base64-tekstkoderen kan du raskt og enkelt tilsløre binære data, noe som gjør det vanskelig for mennesker å lese eller forstå.