متن رمزگذاری Base64

متن را با استفاده از Base64 رمزگذاری کنید00:00

چیست متن رمزگذاری Base64 ؟

Base64 encode text یک ابزار آنلاین رایگان است که متن را در Base64 کد می کند. Base64 یک روش فشرده برای نمایش داده های باینری با استفاده از کاراکترهای ASCII است. این برای انتقال داده های باینری از طریق پروتکل های مبتنی بر متن، مانند HTTP، FTP و ایمیل مفید است. اگر به دنبال متن به Base64 یا کدگذاری متن به Base64 هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این رمزگذار متنی base64 آنلاین رایگان، می‌توانید به سرعت و به راحتی داده‌های باینری را مبهم کنید و خواندن یا درک آن را برای انسان دشوار می‌کند.