Base64 Koda text

Koda text med Base6400:00

Vad är Base64 Koda text ?

Base64 kodar text är ett gratis onlineverktyg som kodar text till Base64. Base64 är ett kompakt sätt att representera binära data med endast ASCII-tecken. Detta är användbart för att överföra binära data över textbaserade protokoll, som HTTP, FTP och e-post. Om du söker text till Base64 eller kodar text till Base64, då är detta ditt verktyg. Med denna gratis online base64-textkodare kan du snabbt och enkelt fördunkla binär data, vilket gör det svårt för människor att läsa eller förstå.