متن رمزگشایی Base64

متن را با استفاده از Base64 رمزگشایی کنید00:00

چیست متن رمزگشایی Base64 ؟

متن رمزگشایی Base64 یک ابزار آنلاین رایگان است که متن را به Base64 رمزگشایی می کند، که روشی برای رمزگذاری داده های باینری تنها با استفاده از کاراکترهای ASCII است. Base64 نامیده می شود زیرا از مجموعه ای از 64 کاراکتر استفاده می کند که از 26 حرف بزرگ، 26 حرف کوچک، 10 عدد و برخی کاراکترهای خاص مانند +، /، و = تشکیل شده است. این زمانی مفید است که شما نیاز به انتقال داده های باینری از طریق یک کانال ارتباطی دارید که فقط از متن پشتیبانی می کند، مانند درخواست HTTP یا پیام ایمیل. اگر به دنبال مبدل Base64 به متن یا رمزگشایی Base64 به متن قابل خواندن هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این رمزگشای متنی base64 آنلاین رایگان، می توانید به سرعت و به راحتی متن رمزگشایی شده را به حالتی تبدیل کنید که خواندن یا درک آن را برای انسان آسان می کند.