Base64 декодиране на текст

Декодирайте текст с помощта на Base6400:00

Какво е Base64 декодиране на текст ?

Base64 decode text е безплатен онлайн инструмент, който декодира текст в Base64, което е метод за кодиране на двоични данни, използвайки само ASCII знаци. Нарича се Base64, защото използва набор от 64 знака, състоящ се от 26 главни букви, 26 малки букви, 10 цифри и някои специални символи като +, / и =. Това е полезно, когато трябва да предадете двоични данни по комуникационен канал, който поддържа само текст, като например HTTP заявка или имейл съобщение. Ако търсите Base64 към текстов конвертор или декодирате Base64 към четим текст, тогава това е вашият инструмент. С този безплатен онлайн декодер на текст base64 можете бързо и лесно да конвертирате декодиран текст в състояние, което го прави лесен за четене или разбиране от хората.