Base64 Avkoda text

Avkoda text med Base6400:00

Vad är Base64 Avkoda text ?

Base64 avkodningstext är ett gratis onlineverktyg som avkodar text till Base64, vilket är en metod för att koda binär data med endast ASCII-tecken. Den kallas Base64 eftersom den använder en uppsättning av 64 tecken, bestående av 26 versaler, 26 gemener, de 10 siffrorna och vissa specialtecken som +, / och =. Detta är användbart när du behöver överföra binära data över en kommunikationskanal som bara stöder text, till exempel en HTTP-förfrågan eller ett e-postmeddelande. Om du söker Base64 till textkonverterare eller avkodar Base64 till läsbar text, då är detta ditt verktyg. Med denna gratis online base64 textavkodare kan du snabbt och enkelt konvertera avkodad text till ett tillstånd som gör det enkelt för människor att läsa eller förstå.