Base64 Dekod tekst

Dekod tekst ved hjelp av Base6400:00

Hva er Base64 Dekod tekst ?

Base64 decode text er et gratis online verktøy som dekoder tekst til Base64, som er en metode for koding av binære data med kun ASCII-tegn. Den kalles Base64 fordi den bruker et sett med 64 tegn, bestående av de 26 store bokstavene, 26 små bokstaver, de 10 tallene og noen spesialtegn som +, / og =. Dette er nyttig når du trenger å overføre binære data over en kommunikasjonskanal som bare støtter tekst, for eksempel en HTTP-forespørsel eller en e-postmelding. Hvis du søker Base64 til tekstkonvertering eller dekoder Base64 til lesbar tekst, så er dette verktøyet ditt. Med denne gratis online base64 tekstdekoderen kan du raskt og enkelt konvertere dekodet tekst til en tilstand som gjør det enkelt for mennesker å lese eller forstå.