Teks Nyahkod Base64

Nyahkod teks menggunakan Base6400:00

Apa itu Teks Nyahkod Base64 ?

Teks nyahkod Base64 ialah alat dalam talian percuma yang menyahkod teks ke dalam Base64, iaitu kaedah untuk pengekodan data binari hanya menggunakan aksara ASCII. Ia dipanggil Base64 kerana ia menggunakan set 64 aksara, yang terdiri daripada 26 huruf besar, 26 huruf kecil, 10 angka, dan beberapa aksara khas seperti +, /, dan =. Ini berguna apabila anda perlu menghantar data binari melalui saluran komunikasi yang hanya menyokong teks, seperti permintaan HTTP atau mesej e-mel. Jika anda mencari Base64 kepada penukar teks atau menyahkod Base64 kepada teks yang boleh dibaca, maka ini adalah alat anda. Dengan penyahkod teks base64 dalam talian percuma ini, anda boleh dengan cepat dan mudah menukar teks yang dinyahkod kepada keadaan yang memudahkan manusia membaca atau memahami.