Katwiran ang Teksto

Pangatwiranan ang teksto sa pamamagitan ng pagbabalot ng mga salita ng bawat linya sa isang partikular na haba at pagsasaayos ng mga puwang sa pagitan ng mga ito00:00
Mga Character Bawat Linya

Ano ang Katwiran ang Teksto ?

Ang Justify text ay isang libreng online na tool na bumabalot ng mga salita ng bawat linya sa text sa isang partikular na haba. Pagkatapos, inaayos ang mga puwang sa pagitan ng mga salita, kaya ang text ay mukhang nakahanay na parang parihaba. Kailangan mong tukuyin ang laki ng linya. Para makita ang epekto ng justified text, kailangan mong gumamit ng fixed font width gaya ng Courier o Monospace font. Kung gusto mong bigyang-katwiran ang text online, ito ang iyong tool. Gamit ang libreng online na tool sa pagbibigay-katwiran sa teksto, maaari mong mabilis at madaling mag-render ng teksto bilang nakahanay.