Begrunn tekst

Rettferdig tekst ved å pakke inn ordene i hver linje til en gitt lengde og justere mellomrom mellom dem00:00
Karakterer per linje

Hva er Begrunn tekst ?

Justify text er et gratis nettbasert verktøy som pakker inn ord i hver linje i tekst til en gitt lengde. Deretter justerer du mellomrom mellom ordene, slik at teksten ser justert ut som et rektangel. Du må spesifisere linjestørrelsen. For å se effekten av justert tekst, må du bruke fast skriftbredde som Courier eller Monospace-fonter. Hvis du søker å rettferdiggjøre tekst på nettet, er dette verktøyet ditt. Med dette gratis online tekstjusteringsverktøyet kan du raskt og enkelt gjengi tekst som justert.