ปรับข้อความให้เหมาะสม

จัดชิดขอบข้อความโดยตัดคำของแต่ละบรรทัดตามความยาวที่กำหนด และปรับช่องว่างระหว่างคำเหล่านั้น00:00
ตัวอักษรต่อบรรทัด

คืออะไร ปรับข้อความให้เหมาะสม ?

Justify text เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่จะตัดคำของแต่ละบรรทัดในข้อความตามความยาวที่กำหนด จากนั้น ปรับช่องว่างระหว่างคำ เพื่อให้ข้อความดูชิดกันเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า คุณต้องระบุขนาดเส้น หากต้องการดูเอฟเฟกต์ของข้อความที่จัดชิดขอบ คุณต้องใช้ความกว้างของแบบอักษรคงที่ เช่น แบบอักษร Courier หรือ Monospace หากคุณต้องการจัดแนวข้อความออนไลน์ นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยเครื่องมือจัดแนวข้อความออนไลน์ฟรีนี้ คุณสามารถแสดงข้อความตามการจัดแนวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย