Zarovnat text

Zarovnejte text zalomením slov každého řádku na danou délku a úpravou mezer mezi nimi00:00
Počet znaků na řádek

co je Zarovnat text ?

Justify text je bezplatný online nástroj, který zalamuje slova každého řádku do textu na danou délku. Poté upraví mezery mezi slovy, aby text vypadal zarovnaný jako obdélník. Musíte zadat velikost řádku. Chcete-li vidět účinek zarovnaného textu, musíte použít pevnou šířku písma, jako jsou písma Courier nebo Monospace. Pokud se snažíte odůvodnit text online, pak je to váš nástroj. S tímto bezplatným online nástrojem pro zarovnávání textu můžete rychle a snadno vykreslit zarovnaný text.