متن مرکزی

با اضافه کردن یکسان به سمت چپ و راست با نویسه دلخواه، متن را در مرکز قرار دهید00:00
کاراکترها در هر خط
شخصیت ها

چیست متن مرکزی ؟

متن مرکزی یک ابزار آنلاین رایگان است که متن را با اضافه کردن یکسان به سمت چپ و راست آن با یک فاصله یا نویسه دلخواه در مرکز قرار می دهد. شما باید اندازه خط را مشخص کنید. اگر به دنبال قالب بندی متن خود در مرکز هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار آنلاین رایگان وسط متن، می‌توانید به سرعت و به راحتی متن خود را از هر دو طرف با نویسه‌های دلخواه انتخاب کنید.