Stredný text

Vycentrujte text rovnomerným odsadením ľavej a pravej strany ľubovoľným znakom00:00
Počet znakov na riadok
Postavy

Čo je Stredný text ?

Stred textu je bezplatný online nástroj, ktorý vycentruje text rovnomerným vyplnením jeho ľavej a pravej strany medzerou alebo ľubovoľným znakom. Musíte zadať veľkosť riadku. Ak sa snažíte formátovať text v strede, toto je váš nástroj. Pomocou tohto bezplatného online nástroja na centrovanie textu môžete rýchlo a jednoducho doplniť text z oboch strán ľubovoľnými znakmi podľa vlastného výberu.