ข้อความตรงกลาง

จัดกึ่งกลางข้อความโดยเว้นด้านซ้ายและด้านขวาให้เท่ากันด้วยอักขระที่กำหนดเอง00:00
ตัวอักษรต่อบรรทัด
ตัวละคร

คืออะไร ข้อความตรงกลาง ?

Center text เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่จัดกึ่งกลางข้อความโดยเว้นวรรคด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆ กันด้วยการเว้นวรรคหรืออักขระที่กำหนดเอง คุณต้องระบุขนาดเส้น หากคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความให้อยู่ตรงกลาง นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยเครื่องมือจัดกึ่งกลางข้อความออนไลน์ฟรีนี้ คุณสามารถจัดวางข้อความจากทั้งสองด้านด้วยอักขระที่คุณเลือกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย