Κεντρικό κείμενο

Κεντράρετε το κείμενο συμπληρώνοντας εξίσου την αριστερή και τη δεξιά πλευρά με αυθαίρετο χαρακτήρα00:00
Χαρακτήρες ανά γραμμή
Χαρακτήρες

Τι είναι Κεντρικό κείμενο ?

Το κεντρικό κείμενο είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που κεντράρει το κείμενο συμπληρώνοντας εξίσου την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του με κενό ή αυθαίρετο χαρακτήρα. Πρέπει να καθορίσετε το μέγεθος της γραμμής. Αν θέλετε να μορφοποιήσετε το κείμενό σας στο κέντρο, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο κεντραρίσματος κειμένου, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να συμπληρώσετε το κείμενό σας και από τις δύο πλευρές με αυθαίρετους χαρακτήρες της επιλογής σας.