Ordets frekvensräknare

Räkna frekvensanvändningen av varje ord i texten00:00

Vad är Ordets frekvensräknare ?

Ordfrekvensräknare är ett gratis onlineverktyg som räknar frekvensanvändningen av varje ord i texten, vilket är användbart för att förstå språkmönster, identifiera nyckelteman och begrepp, klustring och klassificering. Om du söker ordfrekvensräknare är detta ditt verktyg. Med denna gratis online-ordfrekvensräknare kan du snabbt och enkelt beräkna histogrammet för ordfördelningen av din text.