Μετρητής συχνότητας λέξεων

Μετρήστε τη συχνότητα χρήσης κάθε λέξης στο κείμενο00:00

Τι είναι Μετρητής συχνότητας λέξεων ?

Ο μετρητής συχνότητας λέξεων είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που μετράει τη χρήση συχνότητας κάθε λέξης στο κείμενο, το οποίο είναι χρήσιμο για την κατανόηση γλωσσικών μοτίβων, τον προσδιορισμό βασικών θεμάτων και εννοιών, την ομαδοποίηση και την ταξινόμηση. Εάν αναζητάτε μετρητή συχνότητας λέξεων, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτόν τον δωρεάν διαδικτυακό μετρητή συχνότητας λέξεων, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να υπολογίσετε το ιστόγραμμα της κατανομής λέξεων του κειμένου σας.