Hatiin ang Teksto sa Mga Hanay

Hatiin ang text sa mga column gamit ang delimiter00:00
Delimiter

Ano ang Hatiin ang Teksto sa Mga Hanay ?

Ang hatiin ang text sa mga column ay isang libreng online na tool na kumukuha ng mga column ng text mula sa delimited text. Kailangan mong tumukoy ng delimiter gaya ng kuwit, espasyo, o anumang wastong character. Kung gusto mong hatiin ang text sa hanay ng mga column, ito ang iyong tool. Gamit ang libreng online na text splitter tool na ito, mabilis at madali mong ma-extract ang lahat ng column mula sa delimited text file gaya ng csv.