تقسیم متن به ستون

با استفاده از جداکننده، متن را به ستون ها تقسیم کنید00:00
حائل، جداکننده

چیست تقسیم متن به ستون ؟

تقسیم متن به ستون ها یک ابزار آنلاین رایگان است که ستون های متن را از متن محدود شده استخراج می کند. شما باید یک جداکننده مانند کاما، فاصله یا هر کاراکتر معتبری را مشخص کنید. اگر می خواهید متن را به مجموعه ای از ستون ها تقسیم کنید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار رایگان تقسیم متن آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی تمام ستون ها را از فایل متنی محدود شده مانند csv استخراج کنید.