Διαχωρίστε το κείμενο σε στήλες

Διαχωρίστε το κείμενο σε στήλες χρησιμοποιώντας έναν οριοθέτη00:00
Οριοθέτης

Τι είναι Διαχωρίστε το κείμενο σε στήλες ?

Ο διαχωρισμός κειμένου σε στήλες είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που εξάγει στήλες κειμένου από οριοθετημένο κείμενο. Πρέπει να καθορίσετε έναν οριοθέτη, όπως κόμμα, κενό διάστημα ή οποιονδήποτε έγκυρο χαρακτήρα. Αν θέλετε να χωρίσετε το κείμενο σε σύνολο στηλών, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο διαχωρισμού κειμένου, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να εξαγάγετε όλες τις στήλες από οριοθετημένο αρχείο κειμένου όπως το csv.